1. پرداخت با درگاه بانک ملت

  2. کارت به کارت

  3. پرداخت پس از تحویل کالا برای اعضای ویژه